Bahasa Jiwa Bangsa

Fikir Secara Kritis

Membina Ayat Ogos 1, 2007

Filed under: SPM (TATABAHASA) — mamaaina @ 8:40 am

Soalan Kertas 2 Bahagian 3 (a) – 6markah

Tips :

– Setiap ayat yang dibina akan diberikan sebanyak 1 markah sahaja.

– Jika pelajar melakukan kesalahan bahasa dari segi tatabahasa, 1/2markah akan ditolak.

– Pelajar haruslah menguasai jenis kata, pola ayat, jenis ayat, ragam ayat dan binaan ayat.

– Perhatikan contoh binaan ayat di bawah :

1) Nizam menaikkan bendera ketika lagu negaraku dinyanyikan. (Ayat Gramatis)

2) Nizam menaiki bendera ketika lagu negaraku dinyanyikan.(Ayat Tidak Gramatis)

Dalam ayat (1) , ayat tersebut tepat dari segi makna dan betul dari segi tatabahasa. Ayat (2) , betul dari segi tatabahasa tetapi tidak betul dari segi maknanya. Ayat ini dikatakan tidak gramatis kerana perbuatan Nizam menaiki bendera tidak logik.

 

Cakap Ajuk dan Cakap Pindah Julai 31, 2007

Filed under: SPM (TATABAHASA) — mamaaina @ 7:46 am

Panduan untuk menukarkan AYAT  CAKAP AJUK  kepada AYAT CAKAP PINDAH /

                                                   PERBUALAN kepada CAKAP PINDAH

1- Kependekan kata seperti ‘dah , mau , pergi’ dibetulkan kepada ‘sudah, mahu , pergi’

2- Kata seru bertanda (!) seperti cis, amboi , aduh dan sebagainya ditukar menjadi frasa mengikut konteks ayat berkenaan.

3- Perkataan Bahasa Arab seperti ‘Alhamdulilah’ ditukar kepada ‘mengucap syukur’.

4- Unsur estetika, seperti personafikasi dan metafora hendaklah digugurkan dan digantikan dengan frasa yang sesuai dalam konteks ayat berkenaan. Unsur-unsur slanga / dialek hendaklah dibuang dan digantikan dengan bahasa baku. Kata ganti diri ‘saya’ ditukarkan kepada ‘dia’ , ‘di sini’ menjadi ‘di sana’ , ‘masa ini’ menjadi ‘masa itu’  dan ‘kami’ menjadi ‘mereka’.