Bahasa Jiwa Bangsa

Fikir Secara Kritis

Soalan Karangan Berpandukan Ransangan Julai 31, 2007

Filed under: SOALAN LATIHAN PMR — mamaaina @ 9:04 am

Lihat gambar di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang Kepentingan amalan permakanan yang seimbang.Panjangnya huraian anda anda hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan.