Bahasa Jiwa Bangsa

Fikir Secara Kritis

Kata Majmuk Julai 31, 2007

Filed under: PMR (TATABAHASA) — mamaaina @ 6:56 am

 

Kata majmuk = Rangkai kata setara – menunjukkan bentuk yang sama

Contohnya,

‘guru besar’ = kata majmuk

‘ibu bapa’ = rangkai kata setara

Kedua-duanya kelihatan sama dari segi bentuknya namun dari segi proses pembentukannya berbeza.

kata majmuk ‘guru besar’ = terdiri daripada 2 golongan kata iaitu

                                                   ‘kata nama'(guru) + ‘kata adjektif’ (besar)

Sedangkan ‘ibu bapa’ = terdiri daripada golongan kata yang sama

                                         ‘kata nama'(ibu) + ‘kata nama'(bapa)

Peringatan:

Kata Majmuk ‘guru besar’ TIDAK BOLEH menerima sisipan ‘dan’ ataupun ‘atau’ di antara kedua-duanya.Jika dihubungkan kata majmuk ‘guru besar’ tidak membentuk makna yang jelas kerana ‘guru dan besar’ TIDAK MENUNJUKKAN MAKNA YANG SEMPURNA.

SEBALIKNYA:

Rangkai kata setara BOLEH disisipkan kata hubung ‘dan’ ataupun ‘atau’ di antara kedua-duanya dan TIDAK MENGUBAH maknanya, iaitu ‘ibu bapa’ tidak berbeza maksud dengan ‘ibu dan bapa’ ataupun ‘ibu atau bapa’ – masih merujuk perkara yang sama.

Pembentukkan Kata Majmuk

– Merupakan proses mencantumkan ataupun merangkaikan 2 atau lebih kata dasar yang membentuk suatu makna tertentu.Contohnya :kapal terbang , jalan raya , balai polis

Kata majmuk dieja secara terpisah kecuali beberapa bentuk yang telah mantap dan utuh sebagai satu perkataan walaupun terdiri daripada 2 perkataan. Contohnya : kerjasama , tandatangan , beritahu , kakitangan , matahari , jawatankuasa , setiausaha